U vraagt zich misschien af waar het geld vandaan komt voor alles wat we doen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken krijgen we geen geld van de overheid of van een landelijke organisatie. Dit betekent dat we voor al onze activiteiten afhankelijk zijn van giften en donaties.
Hoewel wij leden en gasten van harte uitnodigen en aanmoedigen om (naar vermogen) bij te dragen in de kosten, staat voor ons voorop dat alle giften vrijwillig zijn. Wij kennen dus geen contributie of verplichte bijdrage. Zonder uw bijdrage is het echter onmogelijk om enige activiteit te organiseren!

Ook u kunt ons steunen. Dat kan allereerst door middel van donaties via de offergave/collecte, die elke week in de samenkomst wordt opgehaald. U kunt hierbij contant geld geven, maar u kunt ook gebruik maken van een machtigingskaart waarbij u de penningmeester machtigt om eenmalig of maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Uiteraard kunt u ook zelf een overschrijving doen via de bank/giro.

U kunt ook gebruik maken van de QR-code die u hiernaast aantreft. Als u deze code scant (of op het plaatje klikt) dan komt u op een pagina van iDeal. U kunt hier zelf een bedrag invullen en vervolgens met uw eigen bank de betaling afronden.

Christengemeente De Hoorn is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent voor u dat al uw giften aan onze gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Met ingang van het jaar 2018 zullen wij geen kwitanties van giften meer verstrekken aan onze donateurs. Vanwege de stringente regelgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zagen wij ons genoodzaakt de geoormerkte donateursadministratie uit onze boekhouding te verwijderen. U kunt giften aan onze gemeente uiteraard nog altijd aftrekken van de inkomstenbelasting, u zult echter zelf het totaalbedrag moeten uitrekenen. Veel programma's voor electronisch bankieren geven de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken op bankrekeningnummer van de relatie, daarbij kunt u zoeken op beide hieronder genoemde bankrekeningnummers.

Mocht u verder nog vragen hebben over financiële zaken, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Jeroen Meintjens.

 

Bankrelaties
Rabobank Hoorn-Medemblik
IBAN: NL34 RABO 0376 8802 36  
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Christengemeente De Hoorn.

ING bank
IBAN: NL80 INGB 0000 5835 87
BIC: INGB NL2A
t.n.v. Christengemeente De Hoorn.

 

 

Christengemeente de Hoorn is geregistreerd als ANBI waardoor uw giften in de meeste gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Indien u hier vragen over heeft, zal onze penningmeester deze graag voor u beantwoorden.

Komende periode

Samenkomst
zondag 2 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Doopdienst
zondag 2 oktober
13:00 - 14:00
Van Ree Baai, Schelphoek 5, 1621 MK Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 3 oktober
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 9 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 16 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 17 oktober
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 23 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven