Voor het bekostigen van al onze activiteiten, de huur van ons pand en het salaris van ons voorgangersechtpaar is onze gemeente afhankelijk van inkomsten uit giften. Hoewel wij leden en gasten van harte uitnodigen om bij te dragen in de kosten, staat voor ons voorop dat alle giften vrijwillig zijn. Wij kennen dus geen contributie of verplichte bijdrage. Zonder uw bijdrage is het echter onmogelijk om enige activiteit te organiseren!

Ook u kunt ons steunen. Dat kan allereerst door middel van donaties via de offergave/collecte, die elke week in de samenkomst wordt opgehaald. U kunt hierbij contant geld geven, maar u kunt ook gebruik maken van een machtigingskaartje waarbij u de penningmeester machtigt om eenmalig of maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Uiteraard kunt u ook zelf een overschrijving doen via de bank/giro.

Christengemeente De Hoorn is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent voor u dat al uw giften aan onze gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Met ingang van het jaar 2018 zullen wij geen kwitanties van giften meer verstrekken aan onze donateurs. Vanwege de stringente regelgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zagen wij ons genoodzaakt de geoormerkte donateursadministratie uit onze boekhouding te verwijderen. U kunt giften aan onze gemeente uiteraard nog altijd aftrekken van de inkomstenbelasting, u zult echter zelf het totaalbedrag moeten uitrekenen. Veel programma's voor electronisch bankieren geven de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken op bankrekeningnummer van de relatie, daarbij kunt u zoeken op beide hieronder genoemde bankrekeningnummers.

Mocht u verder nog vragen hebben over financiele zaken, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Jeroen Meintjens.

 

Bankrelaties
Rabobank Hoorn-Medemblik
IBAN: NL34 RABO 0376 8802 36  
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Christengemeente De Hoorn.

ING bank
IBAN: NL80 INGB 0000 5835 87
BIC: INGB NL2A
t.n.v. Christengemeente De Hoorn.

 

 

Christengemeente de Hoorn is geregistreerd als ANBI waardoor uw giften in de meeste gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Indien u hier vragen over heeft, zal onze penningmeester deze graag voor u beantwoorden.

Nieuwsflits

Word je ook graag op de hoogte gehouden? Meld je dan aan voor onze Nieuwsflits.

Komende weken

Free Choice
vrijdag 25 september
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Samenkomst ONLINE
zondag 27 september
Free Choice
dinsdag 29 september
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Free Choice
vrijdag 2 oktober
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Samenkomst??
zondag 4 oktober
10:30 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11, Hoorn
Free Choice
dinsdag 6 oktober
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Free Choice
vrijdag 9 oktober
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven