De meeste mensen in de wereld kennen God niet zoals Hij werkelijk is. Hun beeld van God is vervormd door verkeerde beelden en negatieve ervaringen. Vaak wordt gezegd dat mensen in deze tijd niets meer met God te maken willen hebben. Ik geloof dat echter helemaal niet.
Uiteindelijk zijn alle mensen op zoek naar God. Hij is de enige die de leegte in een mensenhart kan vullen. Zolang mensen God niet kennen blijft de leegte in hen onvervuld.

Onze eerste taak is om mensen te bereiken met zijn liefde. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van onze stichting Hart voor Hoorn: de kledingbank en het eetproject, de koffie ochtend en SchuldHulpMaatje. We laten iedereen weten dat God hen niet in de steek laat, dat Hij iedereen uitnodigt.
Dat doen we ook door op zondagmorgen iedereen welkom te heten in een sfeer van gastvrijheid. Je mag komen zoals je bent en God wijst je niet af. Je hoeft je niet te schamen, je schuld is vergeven.

GODS HUIS – MIJN THUIS
Zo maken we God bekend als een liefdevolle en genadevolle Vader. Wat geweldig als mensen thuis mogen komen bij de Vader, Jezus mogen leren kennen als Verlosser en de Heer van hun leven en in de bekering en de doop nieuw leven mogen ontvangen.

Ook dit seizoen blijft dit ons doel met de samenkomsten op zondag en de activiteiten van Hart voor Hoorn.

 

Komende weken

Inloop/kledingbank
dinsdag 19 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Inloop/kledingbank
vrijdag 22 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Kerstavonddienst - GEEN ochtend samenkomst
zondag 24 december
20:30 -
Van Oostzanenstraat 11 Hoorn
Inloop/kledingbank
dinsdag 26 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Inloop/kledingbank
vrijdag 29 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Samenkomst
zondag 31 december
10:30 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11 Hoorn
Inloop/kledingbank
dinsdag 2 januari
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Ga naar boven