Motto 1617 Vruchtdragen

In het vorige seizoen 2015-2016 was het thema Groeien & Bloeien. Toen ik nadacht en bad voor het thema voor het seizoen 2016-2017 werd ik al snel bepaald bij het thema VRUCHTDRAGEN. Klonk meteen goed als vervolg op Groeien & Bloeien van het afgelopen seizoen.

Ik moest meteen denken aan Johannes 10:10 waar Jezus zegt dat Hij is gekomen om ons leven te geven in alle volheid. Maar wat is dat nou eigenlijk? Het beeld dat het bij mij oproept is van een tuin in volle bloei, of een fruitboom vol met heerlijke sappige vruchten.

God wil ons allemaal zegenen en de grootste zegen die er is, is de zegen van een overvloedig leven. Ik bedoel dus niet iets als ‘aardse rijkdom’ ook al is een onderdeel van het geheel vast ook dat je geen tekort of armoe hebt.

VRUCHTDRAGEN gaat net een stapje verder dan GROEIEN & BLOEIEN.
Bij groeien en bloeien kun je nog zeggen: kijk mij er eens fleurig bijstaan.
Maar bij vruchtdragen snap je volgens mij meteen dat dit verder gaat.

Vruchten zijn nodig voor vermenigvuldiging.
Vruchten, daar genieten anderen van.
Vruchten hebben te maken met tot je doel komen. Wat is immers het nut van een appelboom waar geen appels in willen groeien? Uiteraard is een bloeiende boom mooi om naar te kijken, maar de echte vreugde is toch in het plukken en het eten van een heerlijke vrucht die aan je eigen boom is gegroeid!

 

Uiteindelijk heeft het allemaal te maken met Gods plan voor ons leven. Hij wil dat we groeien naar volwassenheid.

De cirkel van groeiWe kunnen ons die groei voorstellen als een cirkel met daarin 4 stappen.
1. Welkom thuis – gered van onder het juk van slavernij
2. Echte vrijheid – bevrijding om te leren leven vanuit de vrijheid, van slavernij tot zoonschap
3. Zoek de schat -  ontdekken hoe God jou heeft gemaakt en hoe Hij jou leven heeft bedoeld
4. Bij de laatste stap kom je echt in je bestemming. Je gaat in vrijheid leven in de bestemming die God voor jou heeft bedoeld. Dit is de stap van VRUCHTDRAGEN

Het plaatje is getekend als een cirkel. Want als het goed is, is een deel van die vrucht dat we nieuwe mensen mogen bereiken en mogen inspireren om ook thuis te komen in het huisgezin van God.

Laten we eens kijken naar een andere tekst uit Johannes die spreekt over dit vruchtdragen.

Johannes 15:1-8 HSV
1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3  U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5  Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Hierover en over nog veel meer gaan we het de komende periode hebben. U zult merken dat daar heel wat over te zeggen valt. Ook benieuwd geworden? Je bent van harte uitgenodigd om op zondagmorgen langs te komen en kennis te maken!
Want ook jij mag groeien en bloeien zodat je uiteindelijk vrucht zult mogen dragen.

 

Komende weken

Free Choice
dinsdag 10 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Free Choice
vrijdag 13 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Samenkomst
zondag 15 december
10:30 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11, Hoorn
High Tea
zondag 15 december
14:00 - 16:00
Van Oostzanenstraat 11, Hoorn
Free Choice
dinsdag 17 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Free Choice
vrijdag 20 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1, Hoorn
Gezinsdienst in kerstsfeer
zondag 22 december
10:30 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11, Hoorn
Kerstwandeling
dinsdag 24 december
19:00 - 19:45
van Oostzanenstraat 11, 1624 GJ Hoorn
Kerstavond viering
dinsdag 24 december
20:00
Van Oostzanenstraat 11, Hoorn
Samenkomst
zondag 29 december
10:30 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11, Hoorn

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven