Vanuit de visie van de gemeente (Jesaja 61:1-4) hebben we in het afgelopen jaar de cultuur van de gemeente proberen samen te vatten in het motto Geloof, Hoop en Liefde.

Geloof
Wij geloven dat God een hart heeft voor alle mensen in Hoorn en omgeving.
God gelooft in jou!
Hoop
Er is hoop en uitzicht voor elke situatie, want voor God is niets onmogelijk.
Hoop doet leven!
Liefde
De liefde van God wordt zichtbaar in betrokkenheid voor elkaar.
God houdt van jou!

Samenkomst op zondag

Een van de belangrijkste activiteiten die we organiseren is de samenkomst op zondagmorgen.
Tijdens deze samenkomst ontmoeten we elkaar, maar hebben we ook een tijd van aanbidding voor God en luisteren we naar een opbouwend en bemoedigend woord vanuit de Bijbel.
Eenmaal per maand (doorgaans de eerste zondag van de maand) vieren wij het Avondmaal.

Iedere zondagmorgen is er een kick-off om 09:30 uur. Zo starten we met alle betrokken vrijwilligers en vragen wij een zegen over de dienst en de diverse aandachtsgebieden.

De opkomst over het afgelopen jaar was gemiddeld 64 volwassenen per samenkomst.
Overzicht van de afgelopen jaren:

2010 2011 2012 2013 2014
50 54 59 60 64

Bidstond

Iedere zondagmorgen, voorafgaand aan de dienst, is er om 10:00 uur een korte bidstond.
Twee wekelijks is er ook een bidstond op donderdagavond.

Overige bijeenkomsten 

Naast de wekelijkse samenkomsten hebben we in 2014 een aantal bijzondere bijeenkomsten mogen hebben:

26 januari 2014

Missie X(XL) Moment: XL staat voor groter denken. Het verlangen is dat door deze XL-momenten de vrouwen die aanwezig waren, bemoedigd, opgebouwd en versterkt weer naar huis gaan.

3, 10, 17 en 24 maart 2014

Cursus Waarom Jezus.
Het doel van deze cursus is dat men aan het einde van de cursus het antwoord weet op de vraag wie Jezus is en waarom Hij zo belangrijk is in het christelijk geloof.

13 april 2014

High Tea Ladies. Enkele keren per jaar staan de deuren van ons gebouw wagenwijd open voor een gezellige High Tea, speciaal voor alle vrouwen en meiden die zin hebben in een heerlijke ontmoeting in huiselijke sfeer!

18 april 2014

Goede vrijdag. Op Goede vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Door samen het Avondmaal te vieren staan we hierbij stil.
De opkomst was meer dan voorgaande jaren.

20 april 2014

Eerste paasdag. Op eerste paasdag vieren wij de Opstanding van Jezus met een gezellig Paasbrunch.
Opkomst eveneens meer dan voorgaande jaren: 81 volwassenen

11 mei 2014

Een bijzondere dienst ter gelegenheid van het feit dat Ben en Hannelies van der Heijden 12,5 jaar voorgangers zijn van onze gemeente. We hebben dit met elkaar mogen vieren in een dienst waarin wij God mochten eren voor het feit dat Hij hen aan ons gegeven heeft.

12, 19 en 26 mei 2014

Cursus Waarom de Gemeente?
Het doel van deze cursus is kennismaking met de gemeente. Tijdens deze cursus spraken we over:

  • Wat is de gemeente?
  • Wat is het doel van de gemeente?
  • Waar willen wij staan als gemeente?
  • Hoe kan ik meer betrokken zijn bij de gemeente?

29 mei t/m 1 juni 2014

Cherish conferentie in Leeds. Thema van deze vrouwenconferentie: Wear Love. (Een uitnodiging om het leven te leven zoals het bedoeld is.)
Vanuit onze gemeente zijn er 14 vrouwen naar toe geweest.

24 augustus 2014

Doopdienst met aansluitend een gezins BBQ: Na de samenkomst hebben wij in het Julianapark een 4 tal mensen mogen dopen. ’s Middags hebben we met elkaar mogen genieten van een BBQ.

20 juni 2014

Optreden Watoto kinderkoor in het Werenfridus College

27 september 2014

Tieners naar een conferentie in Hilversum. Thema van de conferentie: Ready, Set, Go!

11 oktober 2014

Missie X, een eendaagse vrouwenconferentie met gastspreekster Debbie Harvey van Mercy Ministries (Engeland). Thema: Free to Be! Een dag waar we op terug mogen kijken!, waar meer dan 75 vrouwen op af gekomen zijn en met elkaar een tijd hebben mogen beleven van geestelijke opbouw en diverse workshops zoals schilderen, dans en beauty-corner.

13, 27 oktober en 10 november 2014

Cursus: Welkom Thuis.
Tijdens deze serie van drie avonden vertellen we over wat wij geloven dat Gods plan is voor jou en ons leven en hoe we dat ook meer en meer mogen gaan beleven.
De volgende drie thema’s komen aan bod:

  1. Gods plan met de gemeente
  2. De gemeente die ik zie….
  3. Jouw plaats in de gemeente

14 en 15 november 2014

Mannenconferentie in Bradford. Thema van de conferentie: Forged (Gesmeed, gevormd). 6 mannen vanuit de gemeente zijn hier naar toe geweest.

7 december 2014

Na de dienst was er een z.g. freubelmiddag voor de dames. Hier kon iedere aanwezige creatief bezig zijn met het maken van een kerststuk of kerstkrans.

14 december 2014

High Tea Ladies. Opkomst meer dan 125 vrouwen! Merendeel van de bezoekers kwam van “buiten” de gemeente.

18 december 2014

Kerstconnect voor de mannen. Gezellige avond voor de mannen met natuurlijk lekkere hapjes!

21 december 2014

Gezinsdienst kerstviering

24 december 2014

Kerstavonddienst.

Overige activiteiten

Connectgroepen

Elkaar ontmoeten, bemoedigen, samen optrekken en leuke dingen doen zijn allemaal belangrijke aspecten van het gemeenteleven. Uiteraard is hier gelegenheid voor rond de samenkomst op zondag. Maar voor de meeste van ons is dit niet genoeg. We hebben ook behoefte aan vriendschap die ook buiten de zondagen een invulling heeft. Daarom hebben we binnen de gemeente ook de zogenaamde connectgroepen.
Connectgroepen zijn er voor mannen, vrouwen, jong volwassenen en tieners. Op dit moment is er één groep voor mannen, zijn er vijf groepen voor de vrouwen, één voor de jong volwassenen en één voor de tieners. De tieners zullen begin 2015 opgesplitst gaan worden in twee groepen.
De connectgroepen komen afzonderlijk eenmaal per twee weken bij elkaar.

Coordinatieteam

In het afgelopen jaar is het Coördinatieteam voor overleg negen keer bij elkaar geweest. Tijdens dit soort overleg wordt het reilen en zeilen van de samenkomsten besproken en de activiteiten verder uitgewerkt.

Kernteam

In 2014 is er door Ben en Hannelies een Kernteam samengesteld. Met dit team bespreken Ben en Hannelies de grote lijnen en richting en koers van de Gemeente. Het Kernteam kwam in 2014 zes keer voor overleg bij elkaar.

Hart voor Hoorn

Stichting Hart voor Hoorn is de noemer waaronder we als Christengemeente De Hoorn alle maatschappelijke activiteiten organiseren.
Voor de verslaglegging van de activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag van de stichting.

Schuldhulpmaatje

Evenals in de rest van Nederland hebben ook in West-Friesland een groeiend aantal mensen te maken met schuldenproblematiek.
Vanuit onze gemeente wordt dit project ondersteund door Stichting Hart voor Hoorn.

Betrokken

De gemeente is bijzonder betrokken bij Watoto en Mercy Ministries
Watoto (Oeganda) redt kinderen en brengt een generatie groot die het land zelf weer gaan opbouwen.
Mercy Ministries (Engeland) is een organisatie die jonge meiden met een laag zelfbeeld, die zichzelf beschadigen of een eetstoornis hebben, helpt om zelfverzekerde vrouwen te worden.

Netwerken

Christengemeente De Hoorn is lid van het netwerk van Hillsong.
Daarnaast zijn er nauwe banden met Life Church Bradford (Engeland).

F.H. Langeveld, secretaris
Christengemeente De Hoorn

Financieel jaaroverzicht 2014

Cijfers/tabellen

Resultaat 2014 - overzicht van baten en lasten

Inkomsten

Uitgaven

Giften algemeen (tienden/offergaven) + huisvesting

65.635

 

Doorgeefgiften (Mercy Ministries, sprekers, enz.)

1.314

 

Overige inkomsten

63

 

Huisvestingskosten en verzekering

8.666

44.419

Onderwijs- en studiematerialen

 

2.085

Keukenkosten

 

1.285

Kantoor, bank, telefoon, internet, postbus, drukkosten, PR

2.097

Inventaris

 

1.357

Muziekteam

 

431

Missie X, High Tea

 

904

Kinderkerk, tienerwerk

 

678

Giften aan derden (zending, kerstpakketten, Hart voor Hoorn)

8.846

Personeelskosten

 

17.384

Overig / algemene kosten

 

404

Totaal

75.678

79.890

 

Balans 31 december 2014

Debet

Credit

Inventaris

2.185

 

Kas / bank / giro

5.449

 

Vorderingen/debiteuren

1.128

 

Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. 2015

431

 

Totaal activa

9.193

 
     

Onbetaalde rekeningen uit 2014

 

5.548

Reservering Kerstpaketten

 

82

Financiën derden

 

72

Totaal passiva vreemd/gereserveerd vermogen

5.702

Vrij eigen vermogen

3.491

Totalen debet / credit

9.193

9.193

 

Toelichting

Het uiteindelijke resultaat over 2014 is dat er € 4212 meer is uitgegeven dan ingekomen.

Waar tot op heden de financiële crisis onze gemeente voorbij is gegaan, is het afgelopen jaar voor het eerst een lichte daling zichtbaar in de inkomsten – waar het gemiddeld aantal bezoekers van de samenkomst op zondag­ochtend nog altijd jaarlijks licht stijgt.

Opvallend in het geheel is dat de uitgaven voor huisvesting meer dan de helft van het totaal aan uitgaven bedragen. Dit is de laatste jaren in toenemende mate een probleem, en zal er in resulteren dat moet worden uitgekeken naar andere huisvesting.

De inkomsten bij de post Huisvestingskosten is inclusief een bedrag van € 5000 van Stichting Hart voor Hoorn als bijdrage in de huurkosten van ons gebouw vanwege medegebruik. Deze stichting is ontstaan uit Christengemeente De Hoorn, en neemt de maatschappelijke projecten voor haar rekening. Zolang St. Hart voor Hoorn nog niet voldoende draagkrachtig is om de kosten op te brengen, zal Christengemeente De Hoorn bijdragen in de kosten. De uitgaven bij de post Giften aan derden bevatten daarom ook deze € 5000.

 

J. Meintjens, penningmeester
Christengemeente De Hoorn

Komende periode

Samenkomst
zondag 10 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 11 juli
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 17 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 24 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 31 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven