Resultaatrekening 2015 - overzicht van baten en lasten

Inkomsten

Uitgaven

Giften

63.288

 

Overige inkomsten

340

 

Huisvesting en verzekering

6.680

40.017

Onderwijs- en studiematerialen

 

1.500

Relaties (incl. lidmaatschappen)

 

1.261

Keukenkosten

 

1.064

Kantoor, bank, internet, postbus, drukkosten

 

1.943

Inventaris

 

1.139

Muziekteam

 

1.057

Samenkomst overig (inclusief cursussen/conferenties)

 

722

Kinderkerk, tienerwerk

 

338

Giften aan derden (zending, Hart voor Hoorn)

 

9.622

Personeelskosten

 

16.602

Overig / algemene kosten

 

169

Totaal

70.308

75.434

 

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Inventaris

1.205

 

Kas / bank / giro

2.247

 

Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. 2016

119

 

Onbetaalde rekeningen uit 2015

 

5.143

Financiën derden

 

72

Eigen vermogen

 

-1.644

Totaal

3.571

3.571

 

Toelichting op de resultaten over 2015

In het afgelopen jaar 2015 is er een daling zichtbaar in de inkomsten uit giften met ruim 5%, waar opnieuw de uitgaven voor de huisvesting zijn gestegen.

Het uiteindelijke resultaat over 2015 is dat er € 5.126 meer is uitgegeven dan ingekomen, en dat is een fors negatief resultaat in lijn met de ontwikkeling in voorgaande jaren. Daarbij is er nu een negatief eigen vermogen ontstaan, met daardoor enkele maanden huurschuld.

 

Opvallend in het geheel is dat de uitgaven voor huisvesting meer dan de helft van het totaal aan uitgaven bedragen. De inkomsten bij de post Huisvestingskosten is inclusief een bedrag van € 5000 van Stichting Hart voor Hoorn als bijdrage in de huurkosten van ons gebouw vanwege medegebruik. Deze stichting is ontstaan uit Christengemeente De Hoorn, en neemt de maatschappelijke projecten voor haar rekening. Zolang St. Hart voor Hoorn nog niet voldoende draagkrachtig is om de kosten op te brengen, zal Christengemeente De Hoorn bijdragen in de kosten. De uitgaven bij de post Giften aan derden bevatten daarom ook deze € 5000.

 

Vooruitzichten voor het jaar 2016

Met ingang van 2016 zullen we geen gebruik meer maken van de huisvesting aan de Holenweg, een mooie locatie waar we met veel plezier gebruik van hebben gemaakt maar die in financieel opzichte een spreekwoordelijke molensteen om de nek werd.

Er wordt een kleine ruimte aan de Mosterdsteeg betrokken voor de kantoorfaciliteiten en de doordeweekse activiteiten, die ook ter beschikking zal worden gesteld aan Stichting Hart voor Hoorn, en voor de samenkomsten op zondagochtend zal er een andere ruimte worden gehuurd. Doordat de 'zaal' alleen wordt gehuurd op de noodzakelijke momenten, in plaats van het hele jaar door, zal een aanzienlijke besparing in huurkosten worden gerealiseerd.

Wel zullen we het eerste trimester van 2016 nog bezig zijn met het afbetalen van de huurschuld voor de locatie aan de Holenweg; hiervoor is een betalingsregeling getroffen met de verhuurder.

 

Jeroen Meintjens,

penningmeester

Komende periode

Samenkomst
zondag 10 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 11 juli
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 17 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 24 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 31 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven