Resultaatrekening 2017 - overzicht van baten en lasten


Inkomsten


Uitgaven

Giften

60.244

 

Overige inkomsten

1

 

Huisvesting en verzekering

5.000

16.956

Onderwijs- en studiematerialen

 

1.930

Relaties (incl. lidmaatschappen)

 

1.328

Keukenkosten

 

814

Kantoor, bank, internet, postbus

 

1.343

Drukkosten en PR

 

2.030

Inventaris

 

2.235

Muziekteam

 

829

Samenkomst overig (inclusief cursussen/conferenties)

 

255

Kinderkerk, tienerwerk

 

259

Giften aan derden (zending, Hart voor Hoorn)

 

10.118

Personeelskosten

 

17.719

Overig / algemene kosten

 

339

Totaal

65.245

56.155

 

Balans per 31 december 2017


Debet


Credit

Inventaris

5.732

 

Kas / bank / giro

13.115

 

Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. 2018

1.016

 

Openstaande vorderingen uit 2017

0

 

Onbetaalde rekeningen uit 2017

 

1.196

Financiën derden / projecten

 

77

Eigen vermogen

 

18.590

Totaal

19.863

19.863

 

Toelichting op de resultaten over 2017

De inkomsten uit giften zijn in het afgelopen jaar 2017 met ruim 5% gestegen ten opzichte van het jaar 2016 (nadat er in 2016 overigens sprake was van een relevante daling in inkomsten).

De huisvestingskosten zijn voor wat betreft locatie Mosterdsteeg zo'n 800 euro te laag weergegeven omdat de huurkosten van januari 2017 al zijn betaald en geboekt in december 2016, maar inmiddels worden de bedragen zo veel mogelijk geboekt in de periode waarop ze betrekking hebben en daarom worden de huurkosten voor januari 2018 pas geboekt in 2018. Het jaar 2017 heeft dus maar 11 huurperioden voor de Mosterdsteeg in de boeken.

Bij de inkomsten onder de post huisvesting staat een bedrag van € 5000 van Stichting Hart voor Hoorn als bijdrage in de huurkosten van ons gebouw vanwege medegebruik. Stichting Hart voor Hoorn is ontstaan uit Christengemeente De Hoorn, en neemt de maatschappelijke projecten voor haar rekening. Zolang de stichting nog niet voldoende draagkrachtig is om de kosten op te brengen, zal Christengemeente De Hoorn bijdragen in de kosten. De uitgaven bij de post Giften aan derden bevatten daarom ook onder andere deze € 5000.

Het bedrag voor drukkosten en PR is ruim 2000 euro, en dat is fors hoger dan in 2016, maar daarvan zijn een aantal kosten incidenteel die bijna de helft van dat bedrag voor hun rekening nemen: ruim 350 euro voor een overlijdensadvertentie, ruim 240 euro voor restyling van ons logo, en daarmee samenhangend ongeveer 350 euro aan kosten voor spandoeken, beachflags, etc met het nieuwe logo.

Vanwege de financiële krapte is er jarenlang weinig tot niets gedaan aan vernieuwing van onze inventaris (met name de apparatuur die op zondagochtend wordt gebruikt). In 2017 kon daarmee weer een begin worden gemaakt, er is nu dus een inhaalslag nodig. Dat vertaalt zich in een hoger bedrag voor inventaris op de balans, en hogere kosten voor afschrijving op de resultaatrekening.

De kosten voor de muziekgroep vallen hoger uit dan normaal vanwege een update van ProPresenter (200 euro) en kosten voor de PC voor audio-opnamen (niet op de inventarislijst ivm zelfbouw uit losse componenten, samen bijna 300 euro). Vanaf dit jaar wordt er gebruik gemaakt van een MultiTracks abonnement voor bijna 10 euro per maand.

Alles bij elkaar is er een belangrijk positief resultaat is behaald van ongeveer 9.000 euro.

 

Vooruitzichten voor 2018

Op de eindbalans van 2017 staat een bedrag van ruim 13.000 aan liquide middelen, dat is conform de doelstellingen die we onszelf een jaar geleden hebben gesteld (zie jaarverslag 2016): dit is voldoende om ongeveer 2 maanden aan kosten te kunnen betalen, en om een verhuizing naar een nieuwe locatie te kunnen bekostigen. Dit bedrag willen we vasthouden om een gezonde financiële buffer te hebben in de toekomst. Ook willen we de komende jaren middelen beschikbaar stellen voor de groei van inventaris. Hierbij gaat het vooral om apparatuur voor beeld en geluid.

Dit alles betekent dat er ook voor de komende periode wordt gestuurd op een positief resultaat op de winst- en verliesrekening, maar er desondanks meer ruimte komt voor functionele uitgaven. Dat is zinvol, omdat vanwege de financiële krapte de afgelopen jaren enkele gebieden bijna volledig zijn weg­bezuinigd, en dat doet geen recht aan het belang dat we hechten aan het goed functioneren van de betreffende deelgebieden.

 

Jeroen Meintjens,
penningmeester

Komende periode

Samenkomst
zondag 10 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 11 juli
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 17 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 24 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 31 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven