Resultaatrekening 2018 - overzicht van baten en lasten


Inkomsten


Uitgaven

Giften

59.221

 

Overige inkomsten

306

 

Huisvesting en verzekering

5.000

20.789

Onderwijs- en studiematerialen

 

1.706

Relaties (incl. lidmaatschappen)

 

960

Keukenkosten

 

666

Kantoor, bank, internet, postbus

 

1.522

Drukkosten en PR

 

552

Inventaris

 

2.404

Muziekteam

 

1.166

Samenkomst overig (inclusief cursussen/conferenties)

 

297

Kinderkerk, tienerwerk

 

256

Giften aan derden (zending, Hart voor Hoorn)

 

10.676

Personeelskosten

 

17.847

Overig / algemene kosten

 

-22

Totaal

64.527

58.819

 

Balans per 31 december 2018


Debet


Credit

Inventaris

8.004

 

Kas / bank / giro

20.302

 

Voorraad boekentafel

172

 

Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. 2019

258

 

Openstaande vorderingen uit 2018

0

 

Onbetaalde rekeningen uit 2018

 

4.457

Financiën derden / projecten

 

-18

Eigen vermogen

 

14.298

Totaal

28.736

28.736

 

Toelichting op de resultaten over 2018

De inkomsten uit giften zijn in het afgelopen jaar 2018 stabiel gebleven tov 2017.

De huisvestingskostenzijn in 2018 veranderd t.o.v. 2017: we betalen nu ook kosten voor opslag. Sinds ons vertrek vanaf locatie Holenweg is er een opslag in gebruik voor inventaris die we op dit moment niet gebruiken (onder andere de stoelen uit de zaal). Deze opslag was in bezit van een van de leden van de gemeente, waardoor wij hiervan kosteloos gebruik konden maken. Nu zij is verhuisd, zullen dit jaar voor het eerst kosten worden gemaakt voor het gebruik van de opslag. Dit bedraagt zo’n 2000 euro per jaar en wordt een structurele uitgave.
Doordat er voor de Mosterdsteeg te veel energiekosten in rekening zijn gebracht door Nuon in 2017, is er in 2018 een forse restitutie gekomen die alle uitgaven volledig compenseert. Dit is een eenmalige meevaller.

Bij de inkomsten onder de post huisvesting staat een bedrag van € 5000 van Stichting Hart voor Hoorn als bijdrage in de huurkosten van ons gebouw vanwege medegebruik. Stichting Hart voor Hoorn is ontstaan uit Christengemeente De Hoorn, en neemt de maatschappelijke projecten voor haar rekening. Zolang de stichting nog niet voldoende draagkrachtig is om de kosten op te brengen, zal Christengemeente De Hoorn bijdragen in de kosten. De uitgaven bij de post Giften aan derden bevatten daarom ook onder andere deze € 5000.

Het bedrag voor drukkosten en PR is met ruim 552 euro fors lager dan in 2017. Dat komt omdat er in 2017 meerdere hoge incidentele kostenposten waren.

Vanwege de financiële krapte is er jarenlang weinig tot niets gedaan aan vernieuwing van onze inventaris (met name de apparatuur die op zondagochtend wordt gebruikt). Vanaf eind 2017 zijn we bezig met een inhaalslag. Dat vertaalt zich in een hoger bedrag voor inventaris op de balans, en hogere kosten voor afschrijving op de resultaatrekening. Een meerjarenbegroting wordt in 2019 gemaakt, om zo uit te komen op langdurig stabiele uitgaven in de toekomst.

De kosten voor de muziekgroep vallen hoger uit dan in het verleden door een aantal zaken: er zijn materialen en spullen aangeschaft die niet op de inventarislijst staan (omdat ze geen reële verhandelbare restwaarde hebben) en er is in de zomervakantie enkele honderden euro’s uitgegeven aan aankleding van de gymzaal van de Stormvogel t.b.v. de samenkomsten.

De giften aan derden zijn in 2018 belangrijk hoger dan het voorgaande jaar, vooral door een extra gift ten behoeve van de oprichting van Mercy Nederland. Dit gaat vooralsnog onder de paraplu van Stichting Hart voor Hoorn, en daarom is de gift op deze grootboekrekening terug te vinden. De gift wordt in belangrijke mate gedekt door inkomsten uit een speciale offergave voor dit doel, rond Kerstmis 2018.

De personeelskosten zijn stabiel.

Alles bij elkaar is er een belangrijk positief resultaat is behaald van ruim 5.700 euro.

 

Vooruitzichten voor 2019

Op de eindbalans van 2018 staat een bedrag van ruim 15.000 euro aan liquide middelen (na verrekening met openstaande crediteuren). Er is een reservering gemaakt van 10.000 euro. Dit bedrag willen we vasthouden om een gezonde financiële buffer te hebben in de toekomst.

 

Jeroen Meintjens,
penningmeester

Komende periode

Samenkomst
zondag 10 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 11 juli
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 17 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 24 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 31 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven