Jaarverslag 2019 Christengemeente De Hoorn

Jaarthema

Het jaarthema van de gemeente loopt synchroon met het schooljaar.

  • Begin 2019 was het thema: Er is meer! Regelmatig werd dit thema aangevuld met: ... en wat zeg jij? Geloof jij dat er meer mogelijk is?
    Wij willen leven vanuit een verwachting dat God meer wil doen dan wij bidden of beseffen.
  • In de zomerperiode hadden we een aangepast thema: Spreek Hoop, Spreek Leven! Een inspirerende opdracht van God, 1 Petrus 4:11 (Basis Bijbel): Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God Zelf zou doen. Als je dient, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft.
  • Sinds het begin van het nieuwe schooljaar is het thema: Wie zal ik zenden? #Zend mij! (naar Jesaja 6:8). Vaak voelen wij ons niet volwaardig of in staat iets voor God te kunnen betekenen. Terwijl die vraag nog steeds in deze wereld klinkt. God heeft ons als mensen nodig om zijn boodschap van Hoop en Leven uit te dragen. Durven wij te leven vanuit geloof. Geloven wij dat God ons de kracht geeft om zijn boodschap uit te dragen door wie we zijn in onze omgeving. Hebben wij werkelijk het verlangen om “gezonden” te worden.

Samenkomst op zondag

Een van de belangrijkste activiteiten die we organiseren is de samenkomst op zondagmorgen. Tijdens deze samenkomst ontmoeten we elkaar, maar hebben we ook een tijd van aanbidding voor God en luisteren we naar een opbouwend en bemoedigend woord vanuit de Bijbel.
Eenmaal per maand (doorgaans de eerste zondag van de maand) vieren wij het Avondmaal.

Iedere zondagmorgen is er een kick-off. Zo starten we met alle betrokken vrijwilligers en vragen wij een zegen over de dienst en de diverse aandachtsgebieden.

De opkomst over het afgelopen jaar was gemiddeld 44 volwassenen per samenkomst.

Naast de wekelijkse samenkomsten hebben we in 2019 een aantal bijzondere momenten mogen hebben:

12 april 2019 Avond voor vrijwilligers
13 april 2019 Gemeentedag met als thema Bid & Bouw!
19 april 2019  Goede vrijdag viering
21 april 2019  Paasbrunch
6 juli 2019  BBQ
15 december 2019  High Tea for the ladies
22 december 2019  Gezinsdienst in Kerstsfeer
24 december 2019  Kerstavonddienst

 

Overige activiteiten van de gemeente:

Kinderkerk

Iedere zondag is er tijdens de dienst ook een apart samenzijn voor de kinderen. Kinderkerk “de Schatgravers” wil een plaats zijn waar kinderen in hun eigen belevingswereld God kunnen ontmoeten, en op natuurlijke wijze mogen leren omgang te hebben met God als Vader, Jezus als hun Vriend en de Heilige Geest als een Helper die hun daarbij leidt met alles wat er bij hoort.

LIFE! (Living In Freedom Everyday!) groepen

Elkaar ontmoeten, bemoedigen, samen optrekken en leuke dingen doen zijn allemaal belangrijke aspecten van het gemeenteleven. Uiteraard is hier gelegenheid voor rond de samenkomst op zondag. Maar voor de meeste van ons is dit niet genoeg. We hebben ook behoefte aan vriendschap die ook buiten de zondagen een invulling heeft. Daarom hebben we binnen de gemeente ook de zogenaamde LIFE!groepen.
LIFE!groepen zijn er voor volwassenen, jong volwassenen en tieners. De groepen komen afzonderlijk eenmaal per twee weken bij elkaar.

Hart voor Hoorn

Stichting Hart voor Hoorn is de noemer waaronder we als Christengemeente De Hoorn alle maatschappelijke activiteiten organiseren.
Voor de verslaglegging van de activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag van de stichting.

Betrokken

De gemeente is bijzonder betrokken bij Watoto en Mercy Ministries Watoto (Oeganda) redt kinderen en brengt een generatie groot die het land zelf weer gaan opbouwen.
Mercy Ministries (Engeland) is een organisatie die jonge meiden met een laag zelfbeeld, die zichzelf beschadigen of een eetstoornis hebben, helpt om zelfverzekerde vrouwen te worden.

Netwerken

Christengemeente De Hoorn is lid van het netwerk van Hillsong.
Daarnaast zijn er nauwe banden met Life Church Bradford (Engeland).

 

Frans Langeveld,
 secretaris

 

Financieel jaaroverzicht 2019

Resultaatrekening 2019 - overzicht van baten en lasten

Inkomsten Uitgaven

Giften

60.265

 

Overige inkomsten

195

 

Huisvesting en verzekering

5.000

20.715

Onderwijs- en studiematerialen

 

1.526

Relaties (incl. lidmaatschappen)

 

1.459

Keukenkosten

 

577

Kantoor, bank, internet, postbus

 

1.859

Drukkosten en PR

 

1.115

Inventaris

 

2.993

Muziekteam

 

573

Samenkomst overig (inclusief cursussen/conferenties)

 

99

Kinderkerk, tienerwerk

 

58

Giften aan derden (zending, Hart voor Hoorn)

 

9.346

Personeelskosten

 

18.082

Overig / algemene kosten / kasverschil

 

40

Totaal

65.460

58.442

 

Balans per 31 december 2019

Debet

Credit

Inventaris

6.283

 

Kas / bank / giro

26.042

 

Voorraad boekentafel

166

 

Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. 2020

228

 

Openstaande vorderingen uit 2019

0

 

Onbetaalde rekeningen uit 2019

 

1.402

Financiën derden / projecten

 

0

Reservering

 

15.000

Vrij eigen vermogen

 

16.316

Totaal

32.718

32.718

 

Toelichting op de resultaten over 2019

De inkomsten uit giften zijn in het afgelopen jaar stabiel gebleven.

De huisvestingskosten zijn in 2019 niet wezenlijk veranderd t.o.v. 2018.

Bij de inkomsten onder de post huisvesting staat een bedrag van € 5.000 van Stichting Hart voor Hoorn als bijdrage in de huurkosten van ons gebouw vanwege medegebruik. De stichting is ontstaan uit Christengemeente De Hoorn, en neemt de maatschappelijke projecten voor haar rekening. Zolang Hart voor Hoorn nog niet voldoende draagkrachtig is om zelf de huisvestings­kosten op te brengen, zal Christengemeente De Hoorn bijdragen in de kosten.
De uitgaven bij de post Giften aan derden bevatten daarom ook onder andere deze € 5.000.

Het bedrag voor drukkosten en PR is met € 1.115 fors hoger dan in 2018, maar nog altijd lager dan in 2017.

Vanwege de financiële krapte is er in er jarenlang weinig tot niets gedaan aan vernieuwing van onze inventaris (met name de apparatuur die op zondagochtend wordt gebruikt). Vanaf eind 2017 zijn we bezig met een inhaalslag. Dat vertaalt zich in een hoger bedrag voor afschrijfkosten van de inventaris op de resultaatrekening.

Uitgaven aan giften aan derden zijn in 2019 zo’n 15% van de inkomsten uit giften die de gemeente ontvangt.

De personeelskosten zijn stabiel.

Alles bij elkaar is er een belangrijk positief resultaat behaald van ruim € 7.000.

Vooruitzichten voor 2020

Ook na afloop van 2019 is er opnieuw een reservering gemaakt, dit maal van € 5.000, die komt bovenop de eerder gemaakte reservering. Dit bedrag willen we vasthouden om een gezonde financiële buffer te hebben voor huisvesting in de toekomst.

 

Jeroen Meintjens,
 penningmeester

Komende periode

Samenkomst
zondag 10 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 11 juli
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 17 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 24 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 31 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven