De gemeente die ik zie is een plaats waar mensen mogen komen zoals ze zijn, zonder angst voor veroordeling over hun verleden. Een plaats waar mensen worden welkom geheten die verwond, ontmoedigd, gefrustreerd of verward zijn, en die in de gemeente liefde, aanvaarding, hulp, hoop, vergeving, begeleiding, bemoediging en genezing mogen ontvangen. Deze hulp richt zich niet alleen op gelovigen, maar op allen die op onze weg komen en onze hulp nodig hebben.

De gemeente die ik zie bestaat uit een grote groep leden die samen een hechte kerk familie vormen waar liefde, lachen, leren en leven hand in hand gaan. Bij alles wat zij doen staat God centraal. Hierbij gaat het niet om het volgen van regels en voorschriften, maar om het kennen van God als liefdevolle Vader.

De gemeente die ik zie is een plaats waar mensen groeien naar geestelijke volwassenheid door hun deelname aan inspirerende samenkomsten, connect groepen, cursussen en conferenties. Het gaat hierbij niet in de eerste plaats om het verzamelen van kennis, maar vooral ook om het toepassen van deze kennis in ons dagelijks leven en onze wandel met God. 

De gemeente die ik zie is een plaats van waaruit het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God wordt gedeeld met tienduizenden inwoners van Hoorn en West-Friesland. De kern van dit evangelie is de boodschap dat God in Jezus Christus de mensheid met Zichzelf heeft verzoend en dat iedereen die in Hem gelooft een nieuw leven met God mag ontvangen.

De gemeente die ik zie is een plaats waar iedereen het vanzelfsprekend vindt om elkaar te dienen met de gaven en talenten die God ieder van ons heeft gegeven. Iedereen wordt geholpen om de gaven en talenten die God aan hen heeft gegeven te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.

De gemeente die ik zie is een gemeente waarvan de leden niet alleen binnen de muren van de gemeente, maar ook daarbuiten actief betrokken zijn op alle gebieden van de samenleving waar zij deel van uitmaken, zodat op al deze gebieden het koninkrijk van God zichtbaar wordt gemaakt en een bijdrage wordt geleverd aan het gezond maken en houden van deze samenleving.

De gemeente die ik zie is een gemeente die oog heeft voor de nood in deze wereld en daarom op doorlopende basis betrokken is bij projecten in binnen- en buitenland waar hulp aan armen en onderdrukten wordt geboden. Waar mogelijk zullen ook eigen mensen hiertoe worden uitgezonden en ondersteund.

De gemeente die ik zie is duidelijk zichtbaar aanwezig in de stad Hoorn, met een eigen gebouw met eenvoudige maar goed verzorgde voorzieningen, waaronder een samenkomstruimte die voorzien is van alle noodzakelijke middelen om de aanbidding en verkondiging van Gods Woord op eigentijdse wijze mogelijk te maken, mooie en goede ruimten voor kinderwerk en  jeugdwerk, bijruimten die geschikt zijn voor onderwijs aan groepen van verschillende grootte, en recreatieruimten geschikt voor jong en oud. De inrichting is zodanig dat er aandacht kan worden gegeven aan de versterking, genezing, opbouw etc. van de gehele mens naar geest ziel en lichaam. In dit gebouw wordt dagelijks gewerkt door vrijwilligers en betaalde medewerkers om in de breedste zin van het woord handen en voeten te geven aan alles waar deze gemeente voor wil staan.

 

Komende periode

Samenkomst
zondag 2 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Doopdienst
zondag 2 oktober
13:00 - 14:00
Van Ree Baai, Schelphoek 5, 1621 MK Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 3 oktober
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 9 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 16 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 17 oktober
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 23 oktober
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven