Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Satan dacht dat hij voor eens en altijd had afgerekend met de Zoon van God en voor altijd zijn macht in de wereld kon blijven uitoefenen. Helaas voor hem en gelukkig voor ons was de dood van Jezus echter niet het einde. Op de derde dag vonden enkele vrouwen een leeg graf! Jezus deed wat niemand voor mogelijk had gehouden: Hij stond op uit de dood!

Omdat we weten hoe het afliep kunnen we inderdaad spreken over 'Goede Vrijdag'. Dit neemt niet weg dat het lijden en sterven van Jezus heel reëel was. Het was geen goocheltrucje of een simpel kunstje. Hoe verschrikkelijk het is geweest blijkt wel als je leest dat zijn zweet bloed werd. Maar Hij deed het, Hij gaf zijn leven voor ons allemaal.

Om daar bij stil te staan komen we op Goede Vrijdag samen om het Avondmaal te vieren en in het vieren van het Avondmaal stil te staan bij dit lijden en sterven. Het samenzijn duurt omstreeks een uur.
Als u erbij wilt zijn dan bent u van harte welkom. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

(Van deze bijeenkomst zal geen videoboodschap worden gepubliceerd.)

Dit jaar kunnen we weer samenkomen om het Paasfeest met elkaar te vieren. Het Paasfeest is zonder twijfel het belangrijkste feest voor de christelijke kerk. We vieren en gedenken dat Jezus opstond uit de dood. Door Zijn opstanding liet Hij zien dat God bij alle dingen in deze wereld het laatste woord heeft!
 
We beginnen onze Paasviering dit jaar met een korte samenkomst waarbij we natuurlijk stilstaan bij de Opstanding van Jezus. 
Aansluitend hebben we dan een feestelijke Paaslunch. We hopen op mooi weer zodat we ook lekker gebruik kunnen maken van de buitenruimte. Iedereen is van harte welkom om hierbij aan te sluiten!

Een liefdesmaaltijd, wat is dat? De maaltijd heeft de vorm van een zogenaamd liefdesmaaltijd. We vragen iedereen iets te eten mee te nemen voor het aantal mensen waarmee je ook komt. We zetten al het eten bij elkaar en iedereen kan er dan van nemen. Meestal wordt er ruim voldoende meegenomen, dus er is genoeg voor iedereen! Let wel op dat je geen dingen meeneemt die nog moeten worden opgewarmd. Het gaat dus om een lunch.
Wij zorgen voor paasbrood, dus ook dat hoef je niet mee te nemen. Als je komt als gast, dan hoef je natuurlijk niets mee te nemen. Geniet dan gewoon van de gastvrijheid!

Kom op tijd en neem familie, vrienden, buren mee!
De inloop is vanaf 10.00 uur en rond de klok van 13.00 uur gaan we weer naar huis.
 

Snelkeuze menu:

Laag116.jpg

Komende periode

Samenkomst
zondag 29 mei
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 30 mei
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 5 juni
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 12 juni
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 13 juni
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 19 juni
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven